© 2019 by Petr Strejcek

info@petrstrejcek.cz  |  tel: +420 604965511  |  Praha  |  München

Zubařské nástroje

Sada zubařských chirurgických nástrojů

Cílem projektu bylo navrhnout sadu šesti zubních chirurgických nástrojů a pouzdro. Každý instrument má své ergonomické a funkční požadavky, vyplívající z činností zubních chirurgů. Cílem projektu bylo těchto požadavků dosáhnout nebo se jim alespoň co nejvíce přiblížit a vytvořit sourodou sadu nástrojů s jasným tvaroslovím.

 

Sada obsahuje pinzetu, skalpel, mikroskalpel, tunelovací nůž, raspatorium a jehelec

rychlé prototypování / 3D tisk

tvorba CAD modelu

tvorba konceptu

Final model

Flyer design

Flyer design

more case studies coming soon